17-й век

Іван ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ

 

ЕХО

єст вЂ́рш, в котóром якобы нЂ́коє ехо,

то єст одзóв,

до кождого стихóв концà д†силля́бы,

з конéчных же лЂтéр уформовáные,

отзывáютъся.

 

 

— Чтò плáчеши, Адáме: земнаго ли края?

— Рáя.

— Чему̀ в óнь не внійдеши, бои́ш ли ся брáны?

— Рáны.

— Не м[ожеши] ли внійти внýтр єгò побЂдно?

— БЂ́дно.

— Илѝ возбранéн тебЂ̀ вход єст херуви́ми?

— Ими.

— Откýду дЂєт ти ся сицевáя досáда?

— C сáда. |арк.18зв.|

— Ктó тѝ в сáдЂ снЂдь смертну подадè от дрéва?

— Єва.

— Ктó же Єву в том прелстѝ, змій ли вертоградскій?

— Адскій.

— То сЂ́єши слезáми не без виньì пóле?

— Óле.

— ОтсéлЂ вся̀ бýдеши со трýдом стяжати?

— Жáти.

— ОтсéлЂ тебè, чáю, смерть возмет ко гробу?

— Óбу.

— То смерти ужè є́сте во вЂ́ки предáни?

— Áни.

— Откýду же жи́знь пáки начнетè взымати?

— Мáти.

— Мати, чáю, отрóдит вáс, [як смерть] Христова?

— [Ó]ва.

— Плóдом ли пречистыя матере ожи́сте?

— И́сте.

— О бы и нáс спасл тот плóд дЂвыя утрóбы!

— Ó бы. |арк.19.|